ငွေသွင်းရန်နှင့်ငွေထုတ်ယူရန်အတွက်အမည်သည်ဘဏ်စာရင်းနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

အကယ်၍ သင်သည် SMS OTP မရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍သတင်းပို့ပါ LineAd : @win666 ၃ မိနစ်အတွင်း

logo

မန်ဘာမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်

Username :

Password :

သတင်းအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုပါ
logo

သတိပေ

မန်ဘာလျှောက်ထားခြင်းအချက်အလက်ပြန်တွေ့သည် ကျေးဇူးပြု၍ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အကောင့်နံပါတ်ကိုထပ်မံစစ်ဆေးပါ။